Disclaimer

De inhoud van deze site (http://www.jeansbestellen.nl), alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Jeansbestellen.nl op het internet, is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Jeansbestellen.nl kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Jeansbestellen.nl is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden dan wel de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Fashion2You B.V. Het is niet toegestaan om de site, of delen daarvan, te kopieren of op te slaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Fashion2You B.V. De informatie op Jeansbestellen.nl wordt door ons met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Jeansbestellen behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Hoewel alles in het werk wordt gesteld om misbruik te voorkomen, zij wij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden. Fashion2You B.V. sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.